100% Tevreden klanten

30 dagen geld terug garantie

Gratis verzending

vanaf 95 euro

Tel: +32 (0) 89 23 56 50

Ons team helpt je graag verder

Openingsuren winkel

Dagelijks 10u-18u (ma. 14u-18u)

100% Tevreden klanten

30 dagen geld terug garantie

Gratis verzending

vanaf 95 euro

Tel: +32 (0) 89 23 56 50

Ons team helpt je graag verder

Openingsuren winkel

Dagelijks 10u-18u (ma. 14u-18u)

Winkelwagen
Winkelwagen
Artikel - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal
€ 0,00

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1. De gcSoccerShop webshop wordt uitgebaat door Ghiro-Canale BVBA met zetel te 3600 Genk, Sledderloweg 100/1, BTW BE0822856938 (hierna: "gcSoccerShop", "wij/ons"). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van gcSoccerShop en van de gebruikers van de gcSoccerShop Webshop (hierna: "de Klant", "u/uw") m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop bieden. Voordat u de knop "doorgaan" aanklikt bij de rubriek betalen, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de gcSoccerShop Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en gcSoccerShop. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

gcSoccerShop kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard.

1.2. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

2. Sluiten van een overeenkomst:

2.1. De presentatie van onze producten in de gcSoccerShop Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

2.2. De bestelprocedure in de gcSoccerShop Webshop bestaat uit de volgende stappen:

 • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "In winkelwagen" in een elektronische winkelwagen verzamelen. Vanuit de winkelwagen gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop "Doorgaan naar kassa".
 • Nadien vragen wij u uw persoonlijke gegevens in te vullen. Zorg dat deze gegevens zeker juist zijn, zodat wij het pakket goed kunnen afleveren of je makkelijk kunnen contacteren.
 • Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling afhalen in onze winkel te Genk of aan huis laten leveren.
 • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze (via overschrijving of contant bij afhaling in onze winkel)

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u de knop "Bestelling plaatsen" heeft aangeklikt en wanneer de betaling succesvol werd afgerond.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

2.3. gcSoccerShop heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de gcSoccerShop Webshop;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • bij overmacht;wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

3. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

4. Levering:

4.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de gcSoccerShop Webshop de levering toestaat.

4.2. U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in onze winkel te Genk of levering naar uw thuisadres.

Afhaling in de gcSoccerShop te Genk: U kunt uw bestelling gratis ophalen binnen tien dagen nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling werd geleverd.

Levering naar een adres: Mits betaling van verzendkosten (voor bestellingen < 95 euro incl BTW) kunt u uw bestelling aan huis of op kantoor laten leveren. Klik hier voor meer info over onze verzendkosten

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop "Bestelling plaatsen".

4.3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

4.4. Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer twee tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn . Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.5. Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen via het retourformulier. Transportkosten zijn dan uiteraard ten uwer laste. (zie punt 6 i.v.m. retourbeleid).

4.6. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen.

5. Prijs en betaling:

5.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. gcSoccerShop behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de gcSoccerShop Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

5.2. Wij rekenen verzendkosten aan voor elke bestelling <95 euro inclusief BTW. Klik hier voor info over verzendkosten.

5.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de gcSoccerShop Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

6. Retourbeleid:

6.1. Onafhankelijk van uw recht op herroeping (zie punt 11) stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen. Mits de originele labels nog aan de producten zijn bevestigd/de producten opgeplooid zijn in de originele verpakking, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst ervan terugsturen. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het voorgaande alleen voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

U kunt de producten terugsturen naar het volgende adres: Ghiro-Canale BVBA, Sledderloweg 100/1, 3600 Genk, België. De retourkosten zijn ter uwer laste. Wij zullen u binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen, uitgezonderd de door u betaalde verzendkosten.

6.2. Artikel 6.1. geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

7. Garantie:

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke garantie (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek). Elk gebrek in het product dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

 • voor normale slijtage van het product;
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd;
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies;
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid;
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door gcSoccerShop aangewezen derde;
 • bij commercieel gebruik;
 • indien de originele bestelbon van het product niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is.

8. Aansprakelijkheid:

8.1. Gebruik van de gcSoccerShop Webshop:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. gcSoccerShop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal gcSoccerShop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. gcSoccerShop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

gcSoccerShop is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. gcSoccerShop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. gcSoccerShop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. gcSoccerShop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van gcSoccerShop:

gcSoccerShop is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van gcSoccerShop is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

8.3. Gebruik van materiaal van de gcSoccerShop Webshop:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van gcSoccerShop kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, foto's, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

9. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

9.1. Wij hebben de gcSoccerShop Webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de gcSoccerShop Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van gcSoccerShop. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door gcSoccerShop.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9.2. Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo's en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van gcSoccerShop. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van gcSoccerShop. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

10. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

11. Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U gebruikt hiervoor het modelformulier voor herroeping.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.

12. Privacy:

gcSoccerShop erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder "Privacybeleid". Bij het gebruik van de gcSoccerShop Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de gcSoccerShop Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

13. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze klantendienst.

Mail naar info@gcsoccershop.com

Deze Algemene Voorwaarden werden opgemaakt op 28 februari 2015.

Our Brand